Majątek i dziedziczenie

Proces sukcesji, ten zaplanowany wiąże się ze szczególnym podejściem do obszaru relacji rodzinnych. Ważne w nim jest właściwe uregulowanie zasad dziedziczenia, własności w rodzinie oraz relacji majątkowych małżeńskich. W naszym Sklepie znajdziesz wzory projektów testamentów, umów darowizny czy umów regulujących ustroje majątkowe małżeńskie, które w treści zawierają propozycje postanowień regulujących otoczenie prawne sukcesji. Nasze wzory zawierają również praktyczne wyjaśnienia i informacje przydatne w procesie sukcesji które opracowaliśmy na bazie naszych doświadczeń w pracy z firmami rodzinnymi, i tym różnią się od tych dostępnych w innych źródłach.

Relacje rodzinne mają istotne przełożenie na własność, w tym prawa do firmy rodzinnej. Sposób ich wykonywania, prawa jakie przysługują określonej osobie nie wynikają jedynie z księgi udziałów, czy rejestru akcjonariuszy. To przestrzeń prawna również uregulowana w umowie spółki, statucie, prawie rodzinnym, czy spadkowym. Te wszystkie obszary ściśle na siebie oddziałują, a gdy pozostają w konflikcie mają negatywny wpływ na relacje własnościowe, co prowadzi często do problemów z prawidłowym wykonywaniem praw.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wzorze dokumentu który chcesz kupić, zanim to zrobisz, napisz do nas na: kancelaria@krysiklaw.pl , w tytule wpisując 'Majątek i dziedziczenie' a w treści wiadomości swoje pytania.  


  1  
Testament z zapisem windykacyjnym [WZÓR z wyjaśnieniami]

Testament z zapisem windykacyjnym [WZÓR z wyjaśnieniami] - to wzór zawierający propozycję treści powołania spadkobiercy lub spadkobierców, podstawienia do dziedziczenia, ustanowienia zapisobiercy windykacyjnego, podstawienia do zapisu, wykonawcy testamentu, zarządcy majątkiem małoletniego. Wzór zawiera praktyczne wyjaśnienia, przydatne dla tych którzy są uczestnikami firmy rodzinnej i planują sporządzenie testamentu w ramach procesu sukcesji. Wzór jest przydatny również dla tych, którzy są przed procesem sukcesji, i ze względu na jego trudność chcą zabezpieczyć swoją sytuację spadkową zanim zostaną uzgodnione schematy sukcesyjne dla firmy rodzinnej.

Oferowany przez nas WZÓR jest dokumentem, który możesz samodzielnie uzupełnić danymi. Jeżeli Twoja sytuacja majątkowa lub rodzinna jest skomplikowana skontaktuj się z nami lub wykup konsultacje online.

Pamiętaj, że testament, w którym chcesz dokonać zapisu windykacyjnego musisz sporządzić u notariusza(!)

Cena: 2706
  2  
Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia [WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 1230
  3  
Umowa darowizny [WZÓR z wyjaśnieniami]

Darowizna jest jednym z rozwiązań wykorzystywanych w procesie sukcesji. Jej przedmiotem mogą być udziały, akcje, nieruchomości, pieniądze. W oferowanym wzorze znajdziesz propozycję treści umowy, w tym propozycję nałożenia na obdarowanego obowiązku określonego działania,  oraz praktyczne wyjaśnienia dotyczące poleceń, odwołania darowizny czy rozwiązania przez sąd.

Cena: 2460
  4  
Umowa majątkowa małżeńska, rozdzielność [WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 1230
  5  
Umowa majątkowa małżeńska, ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej [WZÓR z wyjaśnieniami]

Umowa majątkowa małżeńska, która obejmuje ograniczenie wspólności majątkowej małżeńskiej jest dla tych, którzy nie chcą pełnej rozdzielności majątkowej ale szukają rozwiązań, w których majątek rodzinny zbudowany przez rodziców i dochody z niego chcą zachować w majątku odrębnym. Nadal jednak chcą objąć majątek dorobkowy budowany z małżonkiem we wspólności majątkowej małżeńskiej. W naszym wzorze znajdziesz propozycje regulacji wraz z wyjaśnieniami, które wynikają z wieloletnich doświadczeń w pracy z firmami rodzinnymi.

Cena: 1230
Wszystkie wzory dokumentów i usługi