Firmy rodzinne - spółki prawa handlowego

Firmy rodzinne najczęściej prowadzone są w formie spółki prawa handlowego. Coraz częściej firma rodzinna to grupa spółek (*również sformalizowana grupa spółek), w skład której wchodzą różne formy prawne, w tym np. spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z o.o., spółka akcyjna, FIZAN, fundacja prywatna). W naszym Sklepie znajdziesz wzory umów spółek i regulaminów, które w treści zawierają propozycje postanowień regulujących otoczenie prawne sukcesji. Nasze doświadczenie w obsłudze procesów sukcesji pokazuje, że brak dostosowania regulacji korporacyjnych do sfery obszaru prawa rodzinnego i spadkowego powoduje, że cele sukcesyjne nie moga być zrealizowane z przyczyn prawnych. Proces sukcesji wymaga nie tylko właścwej regulacji spadkowej, ale i prawidłowych regulacji w dokumentach korporacyjnych spółek, których formy prawne wykorzystywane są do prowadzenia biznesu rodzinnego.  W naszych wzorach znajdziesz propozycje rozwiązań stosowanych w sukcesji. Proponowane przez nas regulacje mają podstawowe zadanie, którym jest zapewnienie właściwego wykonywania nadzoru właścicielskiego. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wzorze dokumentu który chcesz kupić, zanim to zrobisz, napisz do nas na: kancelaria@krysiklaw.pl , w tytule wpisując 'Firmy rodzinne - spółki prawa handlowego' a w treści wiadomości swoje pytania.  

 


  1  
Statut spółki akcyjnej [WZÓR z wyjaśnieniami]

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją firmę rodzinną w formie spółki akcyjnej warto dostosować postanowienia statutu do zasad strukturyzacji sukcesyjnej. Wśród tych postanowień warto zwrócić uwagę na rodzaj akcji, sposób ograniczenia zbywalności w tym prawo pierwszeństwa do nabycia dla członków rodziny, możliwość zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela, zasady uprzywilejowania akcji i utraty uprzywilejowania, uprawnienia osobiste, zasady wstąpienia współmałżonka do spółki i inne. W naszych wzorach znajdziesz propozycje uregulowania tych kwestii wraz z praktycznymi wyjaśnieniami.

Cena: 4920
  2  
Umowa spółki z o.o. [WZÓR z wyjaśnieniami]

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją firmę rodzinną w formie spółki z o.o. warto dostosować postanowienia umowy spółki do zasad strukturyzacji sukcesyjnej. Wśród tych postanowień warto zwrócić uwagę na sposób ograniczenia zbywalności w tym prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów dla członków rodziny, zasady uprzywilejowania udziałów i utraty uprzywilejowania, uprawnienia osobiste, zasady wstąpienia współmałżonka do spółki, zasady przystąpienia spadkobierców, i inne. W naszych wzorach znajdziesz propozycje uregulowania tych kwestii wraz z praktycznymi wyjaśnieniami.

Cena: 4920
  3  
Umowa spółki jawnej [WZÓR z wyjaśnieniami]

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją firmę rodzinną w formie spółki jawnej warto dostosować postanowienia umowy spółki do zasad strukturyzacji sukcesyjnej. Wśród tych postanowień warto zwrócić uwagę na zasady przystąpienia spadkobierców, ograniczenia w zbywalności ogółu praw i obowiązków, podejmowania uchwał w spółce i inne. W naszych wzorach znajdziesz propozycje uregulowania tych kwestii wraz z praktycznymi wyjaśnieniami.

Cena: 3075
  4  
Umowa spółki komandytowej [WZÓR z wyjaśnieniami]

Jeżeli prowadzisz lub chcesz prowadzić swoją firmę rodzinną w formie spółki komandytowej warto dostosować postanowienia umowy spółki do zasad strukturyzacji sukcesyjnej. Wśród tych postanowień warto zwrócić uwagę na sposób ograniczenia zbywalności ogółu praw i obowiązków, zasady głosowania i dobywania zebran wspólników, zasady wstąpienia współmałżonka do spółki, zasady przystąpienia spadkobierców, i inne. W naszych wzorach znajdziesz propozycje uregulowania tych kwestii wraz z praktycznymi wyjaśnieniami.

Cena: 3690
  5  
Regulamin zarządu [WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 3075
  6  
Regulamin walnego zgromadzenia spółki akcyjnej [WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 3075
  7  
Regulamin zgromadzenia wspólników sp. z o.o.[WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 3075
  8  
Regulamin rady nadzorczej [WZÓR z wyjaśnieniami]
Cena: 3075
Wszystkie wzory dokumentów i usługi