Konstytucja Rodzinna [WZÓR z opisem]

Konstytucja Rodzinna to dokument stanowiący drogowskaz dla rodziny biznesowej, która stoi za biznesem rodzinnym. Konstytucja rodzinna stanowi zbiór zasad regulujących: udział członków rodziny w życiu firmy rodzinnej, relacji na styku firma – rodzina, sprawowanie nadzoru właścicielskiego, podejmowania kluczowych decyzji, partycypacji w dochodach generowanych przez firmę rodzinną, warunki udziału i zatrudniania/ zajmowania stanowisk członków rodziny biznesowej w firmie rodzinnej, politykę dywidendową, inwestycyjną (w zakresie inwestycji z kapitału rodzinnego), sposób rozwiązywania konfliktów, i inne.

W naszym Sklepie kupią Państwo wzór Konstytucji Rodzinnej, który będą mogli Państwo dostosować do własnych uwarunkowań sukcesyjnych i biznesowych. Wzór, który Państwu oferujemy stanowi drzewo zagadnień, które powinna regulować Konstytucja, wraz z proponowanymi opcjami ich uregulowania. Dokument dodatkowo zawiera wyjaśnienia i praktyczne wskazówki, które wynikają z wielu lat naszych doświadczeń w pracy z firmami rodzinnymi.

Dla wielu rodzin biznesowych Konstytucja Rodzinna jest podstawowym dokumentem, z którego wynikają zasady regulacji korporacyjnych, relacji majątkowych małżeńskich, zasad dziedziczenia, czerpania dochodów z firmy rodzinnej. Aby je stworzyć uczestnicy sukcesji i sygnatariusze Konstytucji powinni wspólnie je wypracować, omówić. Co kluczowe, wspólna praca powinna zapewnić właściwe rozumienie spisywanych zasad. Wizja i misja powinny być zrozumiałe dla adresatów, a treść przyjętej Konstytucji być realna do wykonania. Konstytucja Rodzinna, którą oferujemy pozwoli Ci lepiej przejść przez proces sukcesji i zobrazuje kluczowe obszary.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Konstytucji Rodzinnej, zanim ją kupisz, napisz do nas na: kancelaria@krysiklaw.pl , w tytule wpisując 'Konstytucja Rodzinna' a w treści wiadomości swoje pytania.  

Cena: 12300 zł brutto
Wszystkie wzory dokumentów i usługi