Fundacja rodzinna [wzory dokumentów]

W naszym Sklepie będą mogli Państwo kupić wzory dokumentów fundacji rodzinnej. Już dziś możesz kupić 'Statut fundacji rodzinnej WZÓR'. Pozostałe wzory zamieścimy niebawem. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o fundacji rodzinnej Przejdź tutaj www.fundacjerodzinne.pl lub zajrzyj na bloga SUKCESja.


  1  
Statut fundacji rodzinnej [WZÓR z wyjaśnieniami]

Fundacja Rodzinna to nowy instrument sukcesyjny. Ustawa o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja 2023 r.

Od tego dnia fundatorzy zaczęli ustanawiać fundacje rodzinne. Do jej powstania niezbędne jest przeprowadzenie szeregu czynności, w tym ustalenie przez fundatora statutu fundacji rodzinnej. Ustawa o fundacji rodzinnej wskazuje elementy obligatoryjne statutu oraz przykładowo wymienia elementy dodatkowe, jakie może uregulować w statucie fundator. Kształt statutu uzależniony jest od wizji fundatora dotyczącej strukturyzacji sukcesji mienia w oparciu o fundację rodzinną. Ustawa pozwala fundatorowi na bardzo dużą autonomię w kształtowaniu treści statutu.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych fundatorów przygotowaliśmy, bazując na naszym doświadczeniu, wzór statutu fundacji rodzinnej zawierający wyjaśnienia, które mają być pomocne w kształtowaniu jego docelowej treści. Przygotowany wzór zawiera regulacje obligatoryjne oraz propozycję dodatkowych uregulowań. Można go zastosować do fundacji rodzinnej ustanawianej przez jednego lub większą liczbę fundatorów.

Należy pamiętać, że fundacja rodzinna ustanawiana w testamencie może mieć wyłącznie jednego fundatora. 

Jeżeli chcesz skonsultować wzór statutu skontaktuj się z nami i zakup pakiet konsultacyjny: https://sklep.krysiklaw.pl/267,Pakiet_konsultacyjny_w_sukcesji_%5Bonline%5D.html

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wzorze dokumentu który chcesz kupić, zanim to zrobisz, napisz do nas na: kancelaria@krysiklaw.pl , w tytule wpisując 'Statut fundacji rodzinnej' a w treści wiadomości swoje pytania.  

Cena: 12300 zł brutto
Wszystkie wzory dokumentów i usługi